Kömpelöitymisen koodi vai ketteröitymisen moodi?

Joka ainoan ihmisen kehon DNA:han on kirjoitettu kömpelöitymisen koodi. Koodi tarkoittaa ohjelmaa, jota kehomme toteuttaa:  “Kömpelöidy, haurastu, vanhene ja lopulta kuole!” “No, olipa ilosanoma!” ehkä ajattelet. 

Näin ei ollut kuitenkaan alussa. Kehomme luotiin alun perin elämään ikuisesti. Syntiinlankeemuksen takia tässä sopassa olemme jokainen.

Siinä ei ollut onneksi koko totuus. Sisäinen ihmisemme ei kuole eikä vanhene. Se on ikuinen. Kutsumalla Jeesuksen henkeemme saamme yhteyden Isään Jumalaan. Silloin apunamme on myös Näkymätön Personal Trainer, Pyhä Henki. 

Uskommepa tähän sanomaan tai emme, niin sisäisen ihmisemme avulla voimme tehdä valintoja ja valita ketteröitymisen moodin. Kehomme kömpelöitymisen koodin on silloin vaikeampi aktivoitua!

Moodi tarkoittaa toistuvaa rytmiä, toistuvaa tapaa. Ketteröitymisen moodin avulla nousemme siis kömpelöitymisen koodia vastaan. Moodi tarkoittaa käytännössä elämäntapaa, jota pyrimme rytmikkäästi  toteuttamaan koko elämämme.

Ketteröitymisen moodin luominen on uuden tavan luomista. Uuden tavan automatisoituminen edellyttää paljon toistoja. Kun tapa on automatisoitunut, on tehtävämme toteuttaa sananlaskua: “Varjele tapaa, niin tapa varjelee sinua!”

Ota siis arkiliikuntaasi paljon ketteryyttä edistäviä harjoituksia ja tee niistä tapa.